BEAN  INVEST

Aankoop en beheer van roerende en onroerende goederen. Investeringen in natuur,energietransitie, milieu en water beheer.

Bean - invest  ondersteund- Social Responsible Investing  (maatschappelijk verantwoord ondernemen).