Bean - Invest

Aankoop en beheer van onroerende goederen. Investeringen in natuur, energietransitie, milieu en water beheer.

Bean - Invest ondersteund social responsible investment.

KVK:59776412.